A potem studia

Kiedy już stres maturalny jest za całą rodziną, przychodzi czas na wybór właściwej uczelni i cierpliwe czekanie, czy starania o dostanie się na studia zakończą się sukcesem. W nowym systemie nie ma już typowych egzaminów i o tym, czy zostało się przyjętym, decyduje ilość punktów na świadectwie maturalnym. W Polsce uczelnie wyższe są podzielone na państwowe i prywatne. O ile jeszcze kilka lat temu studia na uczelni prywatnej cieszyły się dużym prestiżem, to obecnie młodzież zdecydowanie chętniej wybiera studia na uczelniach państwowych, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Oczywiście są uczelnie państwowe lepsze i słabsze.

Często rankingi uczelni są publikowane w prasie https://www.gwtrans.pl/transport-drobnicowy/ i na portalach. Każdy przyszły student musi się na początku zarejestrować na stronie uczelni, którą wybrał, wpisać swoje wyniki maturalne i … czekać. Na początku lipca uczelnie ogłaszają, również w internecie, listy swoich przyszłych studentów. Jest to niezwykle intensywny emocjonalnie czas dla całej rodziny, ale oczywiście najbardziej przeżywają to maturzyści.
Wpis zawdzięczamy: