rozwój emocjonalny

Rola rodziny Rodzina jako podstawowe środowisko wpływające na rozwój emocjonalny młodzieży Rodzina odgrywa kluczową rolę w rozwoju emocjonalnym młodzieży. To w domu, wśród najbliższych, młodzi ludzie uczą się podstawowych wartości i wzorców zachowań. Wspierające i kochające środowisko rodzinne może stymulować pozytywny rozwój emocjonalny. Wspierająca komunikacja i budowanie zaufania w rodzinie Wspierająca komunikacja jest kluczowa dla […]