Przygotowujemy się do matury

Matura jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu młodego człowieka. Nic dziwnego jest przepustką nie tylko w świat dorosłych, ale jednocześnie pewnym skrzyżowanie, na którym wybór właściwej drogi ciąży później na całym życiu. Do matury trzeba się oczywiście http://zaciszeurody.eu należycie przygotować. W związku z reformą oświaty okazało się, że liceum zostało z czteroletniego przekształcone zostało w trzyletnie. Przygotowania zaczynają się więc praktycznie już z pierwszym dzwonkiem w pierwszej klasie. Oczywiście te najważniejsze są w klasie trzeciej. http://zaciszeurody.eu Uczniowie na początku wybierają przedmioty, które będą zdawać na maturze.

Wtedy też się decyduje, czy zdajemy maturę w trybie podstawowym czy też rozszerzonym. Ilość punktów, które uczniowie zyskają na maturze będzie istotna przy wyborze kierunku i uczelni. Matury zaczynają się na początku maja. W części obowiązkowej uczniowie zdają język polski, matematykę, język angielski. Oczywiście najwięcej emocji budzi sama matematyka. Obowiązkowy jest też ustny egzamin z języka polskiego i języka angielskiego.
Wpis zawdzięczamy: