Rodzice mają coraz mniej czasu dla swoich dzieci. Często wracają do domu w porze, kiedy dziecko już śpi. Dotyczy to szczególnie ojców, na których spoczywa obowiązek materialnego utrzymania rodziny. Tak naprawdę czas na wspólne spędzanie czasu przychodzi w weekendy albo podczas wakacji. Ten czas trzeba właściwie zaplanować i efektywnie wykorzystać. W końcu nie warto spędzać […]
Po pomyślnie zdanej maturze, przed absolwentem szkoły średniej stoi bardzo trudne zadanie. Musi wybrać właściwą szkołę, dobre studia. Problem jest jednak taki, że obecnie praktycznie żadne studia nie gwarantują stałej i dobrze płatnej pracy, no może poza medycyną, ale przecież nie wszyscy mogą zostać lekarzami, nie każdy ma odpowiednie predyspozycje. Ludziom młodym powtarza się też, […]
Według nowej, obowiązującej obecnie ustawy, wszystkie dzieci, które ukończyły pięć lat są zobowiązane uczęszczać do grupy przedszkolnej. Jest to oczywiście obowiązek również dla sześciolatków. Jest jednak taka różnica, że sześciolatki mogą już uczęszczać do szkoły. Na razie rodzice mogą jeszcze samodzielnie decydować, czy ich dziecko będzie do szkoły uczęszczało, czy pozostanie jeszcze w grupie przedszkolnej. […]